5 Hype

Ošetřovné je nemocenská dávka, na kterou mají nárok jenom zaměstnanci (OSVČ, nebo nezaměstnaní na tuto dávku nárok nemají). Na ošetřovné máte nárok, pokud se staráte o nemocné dítě (nebo jiného člena rodiny).

Maximální délka OČR je 9 dní (nebo 16 dní pro samoživitele/samoživitelky). Ošetřovné je ve výši 60% z hrubé mzdy (redukovaného denního vyměřovacího základu) a vyplácí se za všechny kalendářní dní.

Během epidemie koronavirus, na konci roku 2021, bylo opět zavedeno speciální, krizové ošetřovné. Na to je nárok od listopadu 2021 až do konce února 2022. V souvislosti s epidemií COVID, je opět nárok na OČR po celou dobu nařízené karantény/izolace, při uzavřené škole, školce či třídě. Ošetřovné je opět zvýšeno na 80% (minimálně 400 Kč denně).

Podobné podmínky, již během posledních 2 let epidemie COVID, platily několikrát. I když by tento speciální režim OČR, měl být jen do konce února 2022, nedá se vyloučit, že se případně znovu zavede – například na podzim 2022.

Během epidemie koronaviru COVID, je na ošetřovné nárok jen u dětí do 10 roků (mladších než 10 roků v době začátku OČR). Nebo případně i u starších dětí, pokud jsou závislé na pomoci jiné osoby, alespoň v I. stupni.