8 Hype

V roce 2023, platí jen běžné podmínky pro nárok na ošetřovné. Speciální podmínky („krizové ošetřovné“), které platily během epidemie COVID, jsou již minulostí.

V roce 2023, je nárok na krátkodobé („klasické“) ošetřovné po dobu 9 nebo 16 kalendářních dní. Pouze u dlouhodobého ošetřovného (jiné podmínky, než „klasické“ OČR), je nárok na ošetřovné až 90 kalendářních dní.

Ošetřovné je 60% z hrubé mzdy (resp. z redukovaného vyměřovacího základu). Nárok na OČR mají jenom zaměstnanci.

U dohody DPP a DPČ, nebo u OSVČ není nárok na krátkodobé ošetřovné. Při splnění podmínek, ale může být nárok na dlouhodobé ošetřovné.

V minulém roce, začala platit novela zákona o nemocenském pojištění. Došlo ke změně podmínek pro dlouhodobé ošetřovné nebo i rozšíření okruhu příjemců ošetřovného (OČR).

Od začátku minulého roku má na ošetřovné nárok více osob. Týká se to nejenom péče o nemocné dítě, ale i o další členy rodiny (i té „širší“).