4 Hype

Čistý příjem ze zaměstnání (to co máte na výplatní pásce nebo to co vám zaměstnavatel pošle na účet), s výpočtem podpory v nezaměstnanosti nijak nesouvisí.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti se provádí z průměrného čistého měsíčního výdělku, za poslední ukončení kalendářní čtvrtletí v posledním zaměstnání.

Průměrný výdělek je pojem, který definuje zákoník práce. Průměrný výdělek, je něco jiného, než když si spočítáte průměrnou čistou výplatu za 3 měsíce. Může zde být i dost velký rozdíl – záleží na více faktorech.

Průměrný výdělek, se počítá z posledního ukončeného kalendářního čtvrtletí. Pokud byste ukončila zaměstnání v červnu, pak to bude z měsíců leden – březen. Pokud by zaměstnání bylo ukončeno v července, pak to budou měsíce duben – červen, atd.

Průměrný výdělek se počítá z hrubé mzdy a ze skutečně odpracovaných hodin (včetně práce přesčas).