9 Hype

Sirotčí důchod je podobně, jako vdovský a vdovecký důchod zařazen mezi tzv. pozůstalostní důchody. Tyto důchody pak upravuje zákon o důchodovém pojištění, tj. zákon číslo 155/1995 Sb. V případě sirotčího důchodu je nárok na jeho vyplácení podmíněn mimo jiné tím, že dítě, kterému tento sirotčí důchod náleží, je stále „nezaopatřené“.

Nezaopatřeným dítětem můžete být i po dosažení zletilosti (i po 18 roce), za předpokladu že dále studujete (vykonáváte soustavnou přípravu na budoucí povolání). Čímž je myšleno především studium na vysoké škole, vyšší odborné škole, popř. na střední škole. Musí se současně jednat o řádné denní studium. U kombinovaných nebo dálkových forem to již takto automaticky neplatí.