8 Hype

Podobně, jako existuje vdovský nebo vdovecký důchod, na který má nárok pozůstalý, v případě smrti manžela/manželky, existují i důchody pro sirotky. Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, kterému zemřel jeden nebo oba rodiče.

Na této stránce pak najdete aktuální verzi kalkulačky pro výpočet výše sirotčího důchodu v roce 2022. Podíváme si i na to, kdo a za jakých podmínek má nárok na sirotčí důchod. Jak se vypočítává výše této dávky. A také kde je o ni možné případně žádat.

Stejně jako všechny ostatní důchody (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký), i ten sirotčí se skládá ze dvou částí:

  • Základní výměra důchodu = v roce 2022 je to 3900 Kč. Tato základní výměra je stejná pro všechny důchody
  • Procentní výměra důchodu = 40% z procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu zesnulé osoby
V případě, že nezaopatřenému dítěti zemřou oba rodiče, pak má nárok na sirotčí důchod po obou z nich. V takovém případě se pak ale základní výměra důchodu (3900 Kč) vyplácí pouze jednou. Procentní výměra (40% z procentní výměry důchodu zesnulého), se pak vyplácí za oba rodiče.