7 Hype

Nárok na vdovský důchod může vznikat pouze v případě, že zemře manžel (nebo analogicky na vdovecký důchod je nárok při smrti manželky). Pokud se jedná pouze o druha/družku nebo o registrované partnerství, pak nárok na tento důchod nevzniká.

Dále je také nutné mít na paměti, že nárok na vdovský důchod nevzniká automaticky. Je o něj nutné požádat a doložit všechny potřebné dokumenty.

Nárok na vdovský důchod je pak v případě, že zesnulý manžel:

  • Dostával starobní nebo invalidní důchod
  • Ke dni smrti splňoval podmínku minimální doby pojištění pro nárok na starobní nebo invalidní důchod
  • Zemřel na následky pracovního úrazu
Vdovský důchod je standardně vyplácen pouze po dobu jednoho roku. Pokud vdova během této doby uzavře nové manželství, je výplata vdovského důchodu ukončena.
Vdovský důchod se podobně, jako i jiné důchodové dávky (tedy sirotčí důchod, invalidní důchod, starobní důchod, nebo třeba vdovecký důchod), skládá ze dvou částí. Ta první část – tedy základní výměra důchodu je společná pro všechny důchody, a od 1. 1. 2022 je ve výši 3900 Kč.