8 Hype

Podpora v nezaměstnanosti, se nepočítá na základě průměrné mzdy, ale na základě průměrného výdělku, což je něco jiného.

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, je rozhodující průměrný čistý výdělek, z posledního ukončeného čtvrtletí, před skončením zaměstnání.

Záleží tedy na tom, ke kterému dni, vám fakticky končí pracovní poměr, a kdy vám zaměstnavatel, bude vystavovat potvrzení pro Úřad práce.

Pokud by byl váš pracovní poměr ukončen k 31. 12. 2021, pak se průměrný čistý měsíční výdělek, stanoví na základě 3 kalendářní čtvrtletí 2021 (červenec 2021 až září 2021).

Postup výpočtu průměrného výdělku, je uveden v zákoníku práce, v paragrafech 351 až 362.

Když to trochu zjednoduším, tak v rozhodném období (poslední ukončené kalendářní čtvrtletí), se spočítá váš příjem (hrubá mzda, včetně různých příplatků, jako např. za práci přesčas, naopak např. náhrada mzdy za nemoc či nemocenské dávky, by se do výpočtu nezahrnuly).