7 Hype

Stejně, jako v podstatě každý rok, i na začátku roku 2022, dochází ke zvýšení nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci. Ke zvýšení od 1. 1. 2022, dojde díky pravidelnému zvýšení normativních nákladů na bydlení. Zvýšení nezabavitelného minima, ale bude od nového roku, jen poměrně malé.

  • Základní nezabavitelné minimum při exekuci nebo insolvenci, se od 1. 1. 2022, zvýší o 133,50 Kč.
  • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku nebo dítě, se od 1. 1. 2022 zvýší o 44,50 Kč.

Pro zaměstnance s exekucí na mzdu, který má manželku a dvě děti, to znamená zvýšení nezabavitelného minima o 267 Kč.  K dalšímu zvýšení nezabavitelné částky, by v roce 2022 mohlo dojít, pokud by se zvýšilo životní minimum (viz dále).

Nezabavitelné minimum při exekuci je pak stanoveno jako dvě třetiny, ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení:

  • Základní nezabavitelné minimum při exekuci 2021 = 7 872,75 Kč
  • Základní nezabavitelné minimum při exekuci 2022 = 8 006,25 Kč
  • Zvýšení od 1. 1. 2022 = 133,50 Kč

Pokud má dlužník v exekuci nebo insolvenci i manžela či manželku, nebo nějaké dítě (děti), ke kterým má vyživovací povinnost, pak se nezabavitelné minimum při exekuci dále zvyšuje.