6 Hype

U některých sociálních dávek – jakou jsou třeba přídavky na děti, se posuzuje nezaopatřenost dítěte. Tedy to zda je již dítě se schopné „samo uživit“ nebo ne. Mezi nezaopatřené děti spadají všechny školou povinné děti (nebo ty mladší, předškolního veku). Nebo pak i děti nad 15 roků, a to až do 26 roků.

Za nezaopatřené dítě může být považován třeba student střední, vyšší odborné nebo vysoké školy (pokud se dané studium považuje za přípravu na budoucí povolání). Nezaopatřeným dítětem je pak i dítě, které z důvodu dlouhodobě špatného zdravotního stavu nemůže vykonávat výdělečnou činnost. Nebo právě i dítě, které kvůli nemoci či úrazu nemůže vykonávat výdělečnou činnost nebo přípravu na budoucí povolání.