6 Hype

Na výživné má nárok jak nezletilé dítě, tak i zletilé dítě. Není tedy pravda, že když dítě dosáhne plnoletosti (18 roků), tak končí povinnost platit výživné. Zákon nestanovuje žádnou hranici. Rozhodujícím faktorem, pro nárok na výživné je to, zda se je dítě schopné samo živit.

Mohou tak nastávat různé případy:

  • Nezletilé dítě ukončí studium, třeba v 17 letech a nastoupí do zaměstnání = v tu chvíli končí vyživovací povinnost, protože dítě je schopné se samo živit
  • Zletilé dítě studuje na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole i po dosažení věku 18 roků = to je bráno jako soustavná příprava na budoucí povolání a vyživovací povinnost i nadále trvá
  • Zletilé dítě studuje dálkové studium na vysoké škole nebo vyšší odborné škole = při dálkovém studiu dítěti nic nebrání v tom, aby současně vykonávalo zaměstnání (tedy se samo živilo), vyživovací povinnost končí
  • Zletilé dítě studuje již třetí vysokou školu a přitom žádnou úspěšně nedokončilo = zde vyživovací povinnost trvá. Pokud by se ale u zletilého dítěte jednalo jen o účelové studium, aby i nadále dostávalo výživné, pak je možné obrátit se na soud, a podat návrh na ukončení vyživovací povinnosti