11 Hype

Příspěvek na dítě patří mezi základní sociální dávky. Na dětské přídavky je nárok u nezaopatřených dětí (maximálně do 26 roků), pokud průměrný měsíční příjem v rodině (u osob ve společné domácnosti) nepřekračuje 3,4 násobek životního minima.

V polovině roku 2021, došlo u přídavků na dítě k velké změně. Jednak se změnila hranice, pro nárok – dříve to byl 2,7 násobek životního minima, nově to je 3,4 násobek životního minima. Přídavky se také zvýšily o cca  26% (tj. o 130 až 380 Kč).

Příslušná změna podmínek a zvýšení přídavků na dítě, byla schválena vládou na konci prosince 2020. Schvalování v Parlamentu a Senátu, ale nějakou dobu trvalo a tak ke změně došlo až od poloviny roku 2021.

Na příspěvek na dítě, má nárok nezletilé nebo případně i zletilé, nezaopatřené dítě.

Za nezaopatřené dítě, se považují děti do skončení povinné školní docházky. Nebo děti, které se následně připravují na budoucí povolání (další studium na odborné, střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, apod. – maximálně do 26 roků). Nebo i děti, které se pro nemoc či úraz nemohou připravovat na budoucí povolání apod.