4 Hype

Ve vašem případě se do oněch 270 dní v posledních dvou letech započítá doba, kdy jste měla pracovní poměr na dobu určitou. To, že jste část doby trvání tohoto pracovního poměru byla na mateřské nebo rodičovské dovolené, nehraje žádnou roli. Budou se počítat všechny kalendářní dny, kdy trval pracovní poměr.

Druhou, neméně důležitou podmínkou pro nárok na mateřskou je pak to, že v době zahájení PPM, jste stále zaměstnaná (resp. jste účastníkem nemocenského pojištění) nebo, že jste alespoň v ochranné lhůtě 180 dní od skončení posledního zaměstnání.