5 Hype

V případě, že byste ještě před ukončením pracovního poměru na dobu určitou zahájila pracovní neschopnost (třeba z důvodu rizikového těhotenství), pak to na ukončení pracovního poměru nemá vliv.  Pokud máte smlouvu na dobu neurčitou, pak vás zaměstnavatel v době, kdy jste v pracovní neschopnosti, nemůže propustit (nemůže vám dát výpověď, kromě specifických případů, ukončení výpovědí ze strany zaměstnance nebo dohodou možné je).  U pracovního poměru na dobu určitou ale výše uvedený zákaz výpovědi během neschopenky neplatí. Smlouva na dobu určitou, pokud není prodloužena, konči ke sjednanému datu, bez ohledu na neschopenku nebo vaše těhotenství.  Na vaši pracovní neschopnost a nárok na nemocenské dávky by to ale nemělo vliv. Mohla byste být (i po skončení zaměstnání), i nadále v pracovní neschopnosti, a to až do doby než by vám vznikal nárok na PPM.