3 Hype

Na začátku června 2017, na 7 schůzi Senátu ČR, byl schválen návrh novely zákona číslo 117/1995 Sb., zákona o státní sociální podpoře. Tato novela zavádí několik změn. Jednak se bude měnit výše přídavků na dítě (tomu se budeme věnovat v samostatném článku), a také se mění podmínky pro čerpání rodičovského příspěvku.  Tato novela zákona nyní ještě „čeká“, na podpis prezidenta republiky, a publikaci ve sbírce zákonů. Je již ale vysoce pravděpodobné, že začne platit od 1. 1. 2018. V následujícím textu se podíváme na všechny změny, které jsou spojeny s rodičovským příspěvkem.