5 Hype

Pracovat bez uzavřené pracovní smlouvy, bych vám rozhodně nedoporučila. To, že ukončíte evidenci na Úřadu práce a budete si sám platit zdravotní pojištění, rozhodně nestačí k tomu, abyste byl „krytý“.

Je sice pravda, že mnohem větší riziko, při práci na černo, hrozí zaměstnavateli. Rozhodně to ale není tak, že by zaměstnanec byl nějak „krytý“.

Hrozí vám postih od inspekce práce. Pokud vám bude prokázáno, že jste pro daného zaměstnavatele pracoval na černo, pak je za to pokuta ve výši 100 000 Kč.

Je poměrně časté, že probíhají kontroly u některých zaměstnavatelů. Typicky na stavbách, na místech kde je větší počet zahraničních nebo agenturních zaměstnanců. Nebo pochopitelně na základě nějakého podnětu (udání).

Pokud na místě proběhne kontrola, a vy se například budete chtít pokutě vyhnout, tím že odmítnete doložit svou totožnost, pak je za to pokuta až 200 000 Kč.