6 Hype

Po skončení studia na VŠ, vám může vznikat nárok na peněžitou pomoc v mateřství, ale jen za předpokladu, že budou splněny příslušné podmínky.

První podmínkou, je účast na nemocenském pojištění, v minimální délce 270 kalendářních dní za poslední dva roky.

Pokud byste v polovině června úspěšně dokončila studium, pak se vám do těchto 270 dní může započítat i příslušná část studia. To je dáno v zákonu o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 32):

(4) Do doby účasti na pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle odstavců 2 a 3 se započítává též 

a) doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno,

Druhou, neméně důležitou podmínkou je to, co sama zmiňujete v dotazu. V době začátku „mateřské“ (peněžité pomoci v mateřství), musíte být zaměstnaná (účastník nemocenského pojištění) nebo případně v ochranné době.