3 Hype

Píšete, že jste v práci nastoupila v průběhu rodičovské dovolené. Předpokládám ale, že jste nebyla na rodičovské dovolené, ale pouze jste dostávala rodičovský příspěvek? Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek jsou dvě různé věci. Na rodičovské dovolené byste byla, pokud byste před porodem byla zaměstnaná. Pak byste po porodu v zaměstnání čerpala dovolenou.

Každopádně ale, co se týká případného nároku na podporu v nezaměstnanosti – zde je podmínka, aby žadatel splňoval v posledních dvou letech, nejméně 12 měsíců důchodového pojištění. Zpravidla tedy 12 měsíců v zaměstnání, nebo 12 měsíců, kdy si jako OSVČ platil příslušné sociální pojištění, atp.