5 Hype

Situace, kdy zaměstnavatel nevyplatí mzdu nebo plat, je jedním ze dvou případů, kdy může dát zaměstnanec okamžitou výpověď „na hodinu“ (druhý případ se týká výpovědi ze zdravotních důvodů).

Základním předpokladem, pro tuto okamžitou výpověď, je že zaměstnavatel nevyplatí mzdu nebo plat (nebo jakoukoliv část mzdy nebo platu).

Okamžitou výpověď z důvodu nevyplacení mzdy, je ale možné podat až ve chvíli, kdy je to 15 dní po splatnosti.

Další věc je ta, že se ze strany zaměstnavatele musí jednat o úmyslné nevyplacení mzdy nebo platu. Nemělo by se jednat jen o nějakou chybu (chybný výpočet mzdy, chyba na straně banky, apod.).

Záleží také na tom, jak máte v zaměstnání domluven termín splatnosti výplaty. Jedna věc je „obvyklý výplatní termín“, kdy vám chodí peníze na účet. Další věc je termín splatnosti – pokud není v pracovní smlouvě dojednáno jinak, pak je mzda (nebo plat) splatná nejpozději do konce následujícího měsíce.