1 Hype

Pokud ukončíte zaměstnání, a do 3 dnů zajdete na Úřad práce a požádáte o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, pak byste měla být zaevidována k datu ukončení posledního zaměstnání. Pokud na ÚP nepůjdete vůbec (nemáte takovou povinnost, je to dobrovolné), nebo pokud tam zajdete později, budete zařazena do evidence UP až k datu, kdy tam zajdete a požádáte o zařazení do evidence. V době, kdy jste v evidenci UP, platí za vás zdravotní pojištění stát. V době, mezi koncem posledního zaměstnání a začátkem nového nebo než jste zařazena do evidence na ÚP, máte povinnost hradit si zdravotní pojištění sama.