4 Hype

V době, kdy jste v pracovní neschopnosti (pokud jsou splněny všechny podmínky), dostáváte nemocenské dávky. Nemocenské dávky jsou placeny na základě nemocenského pojištění. Nemocenské pojištění a zdravotní pojištění jsou dvě rozdílné věci. Takže i když máte nějaké neuhrazené pojistné na zdravotním pojištění, na nemocenské dávky to nemá žádný vliv.

Zdravotní pojištění za vás zpravidla odvádí zaměstnavatel. Část hradíte vy – strhává se z hrubé mzdy, část doplácí zaměstnavatel. Zdravotní pojištění pak mají povinnost platit i OSVČ. Nebo třeba i v případě, že jste bez zaměstnání a nejste na Úřadu práce (nemáte žádné příjmy a současně za vás není plátcem ZP stát), pak máte povinnost hradit si alespoň minimální zdravotní pojištění.