7 Hype

Ano v případě, že je ukončen pracovní poměr, a vám zbývá nevyčerpaná dovolená, pak vám ji zaměstnavatel proplácí (což by měl učinit společně s poslední vyplacenou mzdou). Je to také v zásadě jediný případ, kdy zákon umožňuje proplacení dovolené. Nezáleží také na tom, zda je pracovní poměr ukončen dohodou, výpovědí, nebo jako ve vašem případě tím, že se jedná o pracovní poměr na dobu určitou, který končí k datu sjednanému v pracovní smlouvě.

Případné proplacení dovolené se řídí ustanoveními zákona 262/2006 Sb., Zákoník práce, především pak paragraf 222: