6 Hype

S původní smlouvou A (na dobu neurčitou) se nic nestane. Ta vám nemůže zaniknout, zaměstnavatel ji nemůže ukončit výpovědí. Vzhledem k předpokládanému termínu porodu v únoru 2018 byste u této smlouvy měla někdy v druhé polovině prosince 2017, resp. na začátku ledna 2018, ukončit rodičovskou dovolenou a zahájit mateřskou dovolenou.

Zahájení mateřské dovolené spadá do období 6 – 8 týdnů před plánovaným termínem porodu. Vaše lékařka/lékař vám vystaví příslušné dokumenty, které předáte svému zaměstnavateli. Rodičovská dovolená bude ukončena, vy začnete čerpat mateřskou dovolenou a bude vám náležet „mateřská“ (PPM).

Vzhledem k tomu, že PPM bude bezprostředně navazovat na rodičovskou, pak se výše PPM bude počítat ze stejného vyměřovacího základu jako u prvního dítěte. Vaše PPM tedy bude stejná jako u prvního dítěte (resp. vzhledem k navyšování redukčních hranic bude výsledná částka o pár korun vyšší).