6 Hype

  Jednou z hlavních podmínek, abyste měla nárok na podporu v nezaměstnanosti je to, že musíte splňovat minimální dobu účasti na důchodovém pojištění alespoň 12 měsíců v posledních dvou letech. Nestačí tedy, že jste v posledních 12 měsících pracovala. Podstatné je to, zda z této práce bylo zaměstnavatelem placeno důchodové pojištění (v rámci sociálního pojištění).  V případě práce na dohodu pak platí, že zaměstnavatel odvádí pojištění (sociální a zdravotní) jen v určitých případech. U práce na DPP (dohoda o provedení práce)m je pojištění odvedeno, pokud příjem v rámci jednoho kalendářního měsíce překročí 10 000 Kč. U DPČ (dohoda o pracovní činnosti), je pojištění odvedeno, pokud je sjednán rozhodný příjem vyšší než 2500 Kč.