4 Hype

Onemocnět můžete kdykoliv během zaměstnání, což platí i pro výpovědní dobu. Pokud začne neschopenka během výpovědí doby, pak to může vést i k jejímu prodloužení.

Pokud dostanete výpověď od zaměstnavatele, a pokud by vám neschopenka (pracovní neschopnost), měla skončit až po plánovaném termínu ukončení pracovního poměru, pak to může být důvodem k prodloužení výpovědní doby.

V takovém případě se výpovědní doba „přeruší“. A zbytek (u vás to mohou být zbývající 4 dny), by „doběhly“ až po skončení neschopenky.

Záleží to ale i na vás. Pokud byste zaměstnavateli sdělila, že na prodloužení výpovědní doby netrváte, pak by vám mohl pracovní poměr skončit v původně plánovaném termínu.

Viz zákoník práce, paragraf 53, odstavec 2:

(2) Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.