1 Hype

Druhým důvodem, proč jít po skončení „rodičovské“ na Úřad práce, je to, že byste měla mít nárok i na podporu v nezaměstnanosti. A to i přes to, že váš poslední pracovní poměr zanikl již v roce 2014.  U nároku na podporu v nezaměstnanosti obecně platí, že byste měla mít v posledních 2 letech „odpracováno“ (účast na důchodovém pojištění) alespoň 12 měsíců. Vy jste sice v posledních dvou letech nepracovala, ale doba, kdy jste byla doma s dítětem a dostávala rodičovský příspěvek se vám započítává jako tzv. „náhradní doba pojištění“. Tuto podmínku tedy bezproblémově splňujete.