2 Hype

Při dokládání příjmu pro posouzení nároku na sociální dávky (a to se netýká jen porodného, ale obecně všech sociálních dávek), jsou zde dvě skupiny příjmů. U jedné části těchto příjmů se do „rozhodného“ příjmu započítávají v měsíci / kalendářním čtvrtletí / kalendářním roce, v němž byly zaúčtovány. Druhá skupina příjmů se pak započítává v měsíci / kalendářním čtvrtletí / kalendářním roce, v němž byly skutečně vyplaceny.