1 Hype

První podmínkou je to že v době zahájení PPM (což je v období 6 – 8 týdnů před porodem, konkrétní termín si případně určujete sama) splňujte podmínku účasti na nemocenském pojištění v rozsahu nejméně 270 kalendářních dní v posledních dvou letech. Uvádíte, že pracujete na zkrácený úvazek – zde ale záleží, o jakou formu práce se přesně jedná. Jestli je to „klasický“ zaměstnanecký poměr, jen se zkráceným úvazkem, pak by za vás zaměstnavatel měl odvádět nemocenské pojištění. Pokud by to ale byla nějaká forma práce na „dohodu“, tedy DPP (dohoda o provedení práce) nebo DPČ (dohoda o pracovní činnosti), pak by za vás v některých případech zaměstnavatel nemocenské pojištění neodváděl.