2 Hype

Co se týká nemocenského pojištění, tak u DPČ (dohoda o pracovní činnosti), by za vás zaměstnavatel měl odvádět nemocenské pojištění v případě, že je sjednán měsíční příjem převyšující částku 2500 Kč. Podle vámi udávaného výše příjmu byste tedy v obou dohodách měla být nemocenský pojištěna.  Pokud pak máte dvě různá zaměstnání, pak vám, může vznikat nárok na PPM z obou z těchto zaměstnání. V době, kdy by vám vznikla nárok na PPM (6-8) týdnů před porodem by se tedy výše PPM vypočítala pro každí z těchto zaměstnání samostatně.