1 Hype

Podmínkou „nároku“ na PPM, tedy peněžitou pomoc v mateřství je splnění dvou základních podmínek. A to že v době zahájením PPM (tedy 6 – 8 týdnů před porodem), jste stále „zaměstnána“ (přesněji účastníkem nemocenského pojištění), nebo alespoň v ochranné lhůtě 180 dní od skončení posledního zaměstnání. A tou druhou je to, že v době zahájení PPM máte účast na nemocenském pojištění v rozsahu nejméně 270 kalendářních dní. Účast na nemocenském pojištění vzniká zahájeném pracovního poměru. A trvá až do jeho skončení, tedy i v době kdy jste v pracovní neschopnosti. Takže i když jste v zaměstnání delší dobu v pracovní neschopnosti, měla by se vám tato doba započítávat do oněch „270 kalendářních dní“ nemocenského pojištění. Píšete, že zaměstnání máte až do konce roku 2019, takže s tímto nemáte problém.