7 Hype

Podle aktuálního znění zákona o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.), který stanovuje podmínky pro nárok na ošetřovné, je nezbytnou podmínkou právě to, že s ošetřovanou osobou sdílíte společnou domácnost (neplatí rodiče dětí a OČR na dítě mladší 10 roků).

Viz. paragraf 39, odstavec 2:

(2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem.

Toto omezení, se od 1. 1. 2022 změní. Od začátku roku 2022, začne platit novela zákona o nemocenském pojištění. Pak bude na OČR nárok, i když s dotyčnou osobou nesdílíte společnou domácnost, pokud se jedná o příbuzenství v přímé linii – viz nové znění odstavec 2:

(2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé