8 Hype

Nárok na „mateřskou“ (PPM, peněžitá pomoc v mateřství), máte při splnění zákonných podmínek. Ty hlavní jsou minimální doba účasti na nemocenském pojištění v rozsahu 270 kalendářních dní. Druhá pak je, že v době nástupu na PPM jste zaměstnána (resp. účastníkem nemocenského pojištění) nebo v ochranné době (až 180 dní od skončení posledního zaměstnání).  Pokud budete zaměstnaná na HPP v „klasickém“ zaměstnání, a současně v pracovní neschopnosti (třeba z důvodu rizikového těhotenství), pak platí, že i tato doba se započítává do oněch 270 dní. Zjednodušeně platí, že se do oněch 270 dní počítají všechny kalendářní dny mezi zahájením a ukončení pracovního poměru.