3 Hype

Na podporu v nezaměstnanosti vzniká nárok při ztrátě zaměstnání, když jste veden v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce a splňujete všechny zákonem požadované podmínky. Mezi ně patří mimo jiné i minimální doba účasti na důchodovém pojištění v rozsahu nejméně 12 měsíců v posledních dvou letech. Jedná se tedy především o dobu zaměstnání, nebo podnikání nebo se do této doby 12 měsíců případně započítávají i některé jiné činnosti (tzv. náhradní doba, kam patří, mimo jiné, třeba rodičovská apod.