4 Hype

Ve svém dotazu neuvádíte několik poměrně podstatných informací, bez kterých vám nemohu odpovědět konkrétně. Jde o to, zda jste před tímto posledním zaměstnáním, které končí ve zkušební době, byla zaměstnána někde jinde? Jak dlouho, a kdy případně toto předchozí zaměstnání skončilo?  Pokusím se tedy odpovědět alespoň teoreticky.

S ochrannou lhůtou pro nárok na „mateřskou“ (přesněji tedy pro nárok na PPM, peněžitou pomoc v mateřství), je to tak, že je až 180 dní. Podstatné je zde to „až“. Pokud poslední zaměstnání trvalo kratší dobu než oněch 180 dní, pak je i ochranná lhůta adekvátně kratší.

Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 15: