3 Hype

Nárok na sociální dávku porodné, určitě není podmíněn tím, jestli jste nebo nejste vdaná. O nároku na porodné rozhodují jiné podmínky.

Aktuálně platí (rok 2020), že na porodné má nárok žena, která porodí první nebo druhé dítě. Nehraje roli ani tak celkový počet dětí v rodině (pokud by například otec dítěte měl již jiné děti z předchozích vztahů), jako právě to, o kolikáté dítě ženy se jedná.

Nárok na porodné je u prvního nebo druhého dítěte. Na první dítě je to 13 000 Kč, na druhé dítě je to 10 000 Kč (pokud by se napoprvé narodila dvojčata, tak dostanete rovnou 23 000 Kč a v budoucnu už další nárok na porodné mít nebudete).

O nároku na porodné také rozhoduje výše příjmu. Posuzuje se průměrný čistý měsíční příjem v rodině, v posledním kalendářním čtvrtletí před porodem.