4 Hype

V zákoně o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., se o možnosti souběhu rodičovského příspěvku a mateřské hovoří poměrně jasně.

Souběh těchto dvou dávek (mateřská a rodičovská) je možný jen v případě, že je PPM, na kterou máte nárok nižší, než rodičovský příspěvek, na který byste měla nárok.

To může nastat v situacích, kdy máte na PPM nárok jen část měsíce. Např. když zahajujete čerpání PPM na druhé dítě na konci měsíce, tak se vám mateřská vyplatí jen za konkrétní dny. V takovém případě pak dostanete i část rodičovského příspěvku (rozdíl mezi PPM a původní výší RP na první dítě).

Druhým případem, kdy je možný souběh rodičovského příspěvku a PPM, je právě situace, kdy máte nárok na nízkou mateřskou.