7 Hype

Podmínky nároku na porodné, jsou stanoveny v zákonu o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 44 až 46.

V zákoně se explicitně mluví o tom, že na porodné vzniká nárok pouze u prvního a druhého dítěte, které žena porodila – viz paragraf 44, odstavec 1:

§ 44 Podmínky nároku na porodné

(1) Nárok na porodné má žena, která porodila své první nebo druhé živé dítě, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70.

Tj. pro nárok na porodné není rozhodující celkový počet dětí v rodině (ve společné domácnosti) nebo to, zda máte první dítě s novým manželem. Podstatné je to, že se bude jednat již o vaše třetí dítě, které porodíte.