5 Hype

Porodné je jednorázová sociální dávka. Je na ni nárok při narození prvního, nebo druhého dítěte. Porodné na první dítě je 13 000 Kč. Porodné na druhé dítě je 10 000 Kč. Nárok mají především rodiny s nižšími příjmy. Maximální měsíční příjem nesmí být vyšší než 2,7 násobek životního minima.

Od začátku dubna 2022, dochází ke zvýšení životního a existenčního minima. Vláda rozhodla, že se splatností od 1. 4. 2022, zvýší životní minimum o cca 10% (více viz zde). Díky zvýšení, může mít nárok na porodné více rodin (či samoživitelek).

Porodné je sociální dávka, která je určena pro ženy, které porodí první nebo druhé dítě.

Nárok se tedy neodvíjí od počtu dětí v rodině, ale od počtu dětí, které žena porodila. Pokud by v rodině byly jiné děti, které má muž například z předchozího manželství, pak může mít žena, která porodí své první dítě nárok na porodné, i když by se jednalo třeba už o 3 dítě v rodině.