4 Hype

Obecně se dá říci, že za studenty zpravidla platí zdravotní pojištění stát. Neplatí to ale automaticky – viz vysvětlení dále.

To, že je plátcem zdravotního pojištění stát vyplývá ze zákona číslo 48/197 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění, paragraf 7:

§ 7

(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:

a) nezaopatřené děti; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře