7 Hype

Při narození dítěte má muž (otec dítěte) nárok na 1 týden placené dovolené (otcovská dovolená). V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik dostanete během otcovské dovolené. Podíváme se na to, jaké jsou podmínky pro nárok na otcovskou.

Na otcovskou dovolenou (placené volno), má nárok muž (otec dítěte), po narození potomka. Nárok na otcovskou je během prvních 6 týdnů po porodu. Nárok je na 7 kalendářních dní, které musí být vyčerpány v jednom kuse. Není nutné čerpat celou otcovskou dovolenou. Může se jednat i o kratší dobu než 7 dní. Není ale možné otcovskou rozdělit třeba na dvě části.

Na placenou otcovskou dovolenou mají nárok jak zaměstnanci, tak případně i živnostníci (OSVČ), pokud si platí nemocenské pojištění.

Aby měl otec dítěte nárok na placenou otcovskou dovolenou, pak musí být splněny tyto podmínky:

  • Musí být zaměstnán v zaměstnání, kde mu vzniká účast na nemocenském pojištění (nesmí se tedy jednat o práci na DPP s příjmem do 10 000 Kč měsíčně, nebo práci na DPČ, pokud je sjednán příjem nižší než 3500 Kč)
  • Nebo se musí jednat o OSVČ, který si alespoň 3 měsíce platí nemocenské pojištění (minimální nemocenské pojištění je v roce 2021 ve výši 147 Kč)
  • Nárok na otcovskou je pouze v době zaměstnání (nebo podnikání) nebo maximálně do 7 dní od ukončení pracovního poměru (ochranná doba je 7 kalendářních dní)
  • Zaměstnanec si o otcovskou žádá předem u svého zaměstnavatele
  • OSVČ si o proplacení otcovské žádá až zpětně u ČSSZ (resp. místní OSSZ)
  • Nárok na otcovskou je ihned po porodu (i když je žena ještě v porodnici)
  • Otcovská musí být vyčerpána během prvních 6 týdnů po porodu, jinak nárok propadá