5 Hype

Tak předně je nutné říci, že OSVČ nemá nikdy nárok na mateřskou dovolenou. To vyplývá už z logiky věci, kdy mateřská dovolená je termín definovaný zákoníkem práce, jako dovolená určená pro zaměstnance v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě. OSVČ není zaměstnancem, nemá zaměstnavatele, a nemá tedy nárok na (žádnou) dovolenou.  Něco jiného je ovšem nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). To je dávka placená na základě nemocenského pojištění. Je vyplácena v době před porodem (začátek je 6 – 8 týdnů před porodem), po dobu 28 týdnů (když se narodí jedno dítě) nebo 37 týdnů (pokud se narodí dvě a více dětí) nebo 22 týdnů (pokud PPM čerpá otec dítěte).