3 Hype

Od začátku ledna 2023, dochází k mírné změně podmínek, pro výpočet peněžité pomoci v mateřství (PPM), nejenom pro OSVČ. Od 1. 1. 2023, se zvyšují redukční hranice pro výpočet všech nemocenských dávek (peněžitá pomoc v mateřství, nemocenská během neschopenky, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné či otcovská).

Zvýšení redukčních hranic od začátku roku 2023, může znamenat i zvýšení mateřské (PPM). Projeví se to ale jen u zaměstnanců, kteří mají nadprůměrnou mzdu nebo u podnikatelek (OSVČ), které mají vysoký vyměřovací základ.

I když se to v běžném hovoru často zaměňuje, je docela velký rozdíl mezi mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství (pro oboje se často používá zjednodušený termín „mateřská“).

Mateřská dovolená, je definována v zákoníku práce, v paragrafu 195, a je to pracovní volno bez náhrady mzdy, které poskytuje těhotným ženám zaměstnavatel, v souvislosti s porodem a následnou péči o dítě. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů (jedno dítě) nebo 37 týdnů (dvojčata nebo více dětí).

  • Na mateřskou dovolenou nemá nárok OSVČ (nemá zaměstnavatele, nemůže čerpat žádnou dovolenou, ani běžnou, ani mateřskou, ani rodičovskou)
  • Na mateřskou dovolenou nemají nárok nezaměstnaní (po skončení zaměstnání může být nárok na PPM, ale už ne na mateřskou dovolenou)

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM), je dávka placená státem, na základě nemocenského pojištění.