4 Hype

V roce 2017 se nijak nemění podmínky pro nárok na nemocenské dávky. I v tomto roce tedy platí, že za první 3 dny pracovní neschopnosti není vyplácena žádná náhrada mzdy nebo nemocenské dávky (s výjimkou případů, kdy je nařízena karanténa).  V roce 2016 se sice vedly diskuse, že by se opět zavedly placené i první 3 dny, ale podobný návrh nebyl odsouhlasen. Alternativně bylo diskutováno, že by zaměstnavatelé měli povinnost poskytovat několik dní „speciální“ dovolené (tzv. „sick days“), které by mohli zaměstnanci čerpat při krátkodobé pracovní neschopnosti, ale ani taková povinnost nebyla schválena)  I v roce 2017 tak platí, že za první 3 dny zaměstnanec nedostává nic, od 4 do 14 dne pak má nárok na náhradu mzdy, kterou platí zaměstnavatel. Od 15 dne je pak nárok na nemocenské dávky.