6 Hype

Základní pravidla a podmínky pro nárok na PPM se v roce 2017 zatím nijak neliší od těch v předchozích letech. I nadále platí, že na tuto dávku má nárok žena (nebo případně muž), pokud v době zahájení PPM má alespoň 270 kalendářních dní účasti na nemocenském pojištění v předchozích dvou letech. Mezi další podmínky patří:      Minimální účast na nemocenském pojištění 270 kalendářních dní za poslední 2 roky     U OSVČ je dále požadována minimální účast na nemocenském pojištění 180 dní v posledním roce     V době zahájení PPM musíte být pojištění (zaměstnání nebo dobrovolná platba nemocenského pojištění)     V době zahájení PPM případně můžete být v ochranné lhůtě (až 180 dní) od skončení poslední pojištění činnosti (podnikání nebo zaměstnání)