6 Hype

V tomto případě vám asi doporučím, abyste se obrátil přímo na právníka. Nejsem právník, a tak vám mohu poskytnout jen obecné rady.

Ve vámi zmiňovaném případě jsou totiž možné dva pohledy:

Tím prvním je to, že vaše (bývalá) přítelkyně užívá byt bez nájemní smlouvy. Nemá tedy žádné právo k užívání daného bytu, a tím byste ji pak mohl kdykoliv vystěhovat. Je to „prostě“ jen cizí člověk ve vašem bytě.

Druhý pohled je takový, že nájemní smlouva (jako kterákoliv jiná smlouva), může být uzavřena i ústně (zákony připouští, že smlouvy nemusí být uzavřeny jen písemně, ale je možná i ústní dohoda).

Pokud by tedy vaše (bývalá) přítelkyně nesouhlasila s vystěhováním, tak se může obrátit na soud a zde tvrdit že jste se ústně dohodli na tom, že u vás bude bydlet v nájmu/podnájmu. Pak by to bylo tvrzení proti tvrzení, tak se podobná věc u soudu může řešit i poměrně dlouhou dobu (měsíce/roky).