3 Hype

U velké většiny sociálních dávek o nároku rozhoduje to, jak vysoké jsou příjmy žadatele (nebo případně skupiny společně posuzovaných osob – rodina, nebo členové společné domácnosti).

V některých případech se posuzuje příjem za předchozí měsíc (například u dávek pomoci ve hmotné nouzi – doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí). U jiných sociálních dávek se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok (například přídavky na děti).

A u některých sociálních dávek se posuzují příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí. To je případ těchto sociálních dávek: