8 Hype

Od státu je možné získat různé sociální dávky. Většina z nich je určena těm kdo mají nízké příjmy. Pro ty, kdo mají velmi nízké (nebo žádné či nedostatečné) příjmy, jsou určeny především dávky hmotné nouze. Pokud je někdo úplně bez příjmu (nebo má jen velmi nízký příjem), může získat příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima).

Na příspěvek může mít nárok jak jednotlivec, tak i rodina (skupina osob ve společné domácnosti). U dávek hmotné nouze (kam kromě příspěvku na živobytí, patří i doplatek na bydlení), se neposazuje pouze příjem žadatele, ale hodnotí se celková sociální a majetková situace.

Příspěvek na živobytí patří mezi základní sociální dávky pro osoby ve hmotné nouzi. Tedy pro lidi, co mají nízký nebo nedostatečný příjem.

Příspěvek na živobytí vychází z toho, jaké je životní nebo existenční minimum jednotlivce (nebo rodiny). Životní minimum se od 1. 1. 2023 zvýšilo o 5,2%. Životní minimum jednotlivce, je od ledna 2023 ve výši 4 860 Kč. Existenční minimum je aktuálně 3 130 Kč.

Díky tomuto zvýšení, může v roce 2023, nárok na příspěvek více rodin/jednotlivců. Může se zvýšit i částka, kterou vám každý měsíc bude Úřad práce vyplácet.