7 Hype

U většiny sociálních dávek (platí i pro přídavky na dítě nebo příspěvek na bydlení), se posuzují průměrné čisté měsíční příjmy, za předchozí ukončené kalendářní čtvrtletí (u některých sociálních dávek to může být mírně odlišné – jiné období, vždy se ale posuzuje čistý příjem).

Příjmy, které rozhodují o nároku na sociální dávky, jsou podrobně popsány v paragrafu 5, zákona o státní sociální podpoře (zákon číslo 117/1995 Sb.).

U výplaty ze zaměstnání, se pro nárok na sociální dávky, započítá čistá mzda. Daňové zvýhodnění na dítě, není součástí čisté mzdy (je to jen „daňová sleva“).

Z hrubé mzdy v zaměstnání, se odečítá sociální a zdravotní pojištění (sociální je 6,5% z hrubé mzdy, zdravotní je 4,5% z hrubé mzdy). Zároveň se vypočítá daň 15%. Daň se ale obvykle neplatí celá, ale uplatňují se daňové slevy a zvýhodnění.

Zaměstnanec si může odečíst daňovou slevu na poplatníka (v roce 2023 je to 2570 Kč), případně daňové zvýhodnění na dítě (v roce 2023 je to na první dítě 1267 Kč, na druhé dítě je to 1860 Kč). A případně i další daňové slevy.