5 Hype

Od začátku letních prázdnin, se zvýšilo životní a existenční minimum. Je to letos již podruhé, co se životní minimum zvyšovalo. Tentokrát to bylo zvýšení o 8,8% (první zvýšení bylo od 1. 4. 2022 o 10%).

Zvýšení životního a existenčního minima, má velký dopad na celou oblast sociálních dávek. U některých sociálních dávek dochází k navýšení vyplácených částek. U jiných sociálních dávek, na ně mohou nově mít nárok i lidé, kteří doposud neměli nárok, kvůli „vysokému“ příjmu.

Jedou ze sociálních dávek, které jsou ovlivněny zvýšením životního minima, jsou i přídavky na dítě. U nich se od 1. 7. 2022, zvýšila hranice příjmu, do kterého je ještě nárok na tuto sociální dávku.

Na sociální dávku příspěvek na dítě je nárok, pokud má rodina průměrný čistý měsíční příjem do 3,4 násobku životního minima. Díky zvýšení životního minima o 8,8%, mohou mít na přídavky nárok i rodiny, s vyšším příjmem (než dříve).

Například u průměrné rodiny, kde jsou dva dospělí, a dvě děti do 15 roků, je od července nárok na přídavky, až do 47 226 Kč (průměrná výše čistého příjmu všech osob v rodině za předchozí kalendářní čtvrtletí).