10 Hype

Průměrný výdělek (nejprve ten hrubý), se vypočítá na základě skutečně odpracovaných hodin (v posledním ukončeném kalendářním čtvrtletí). Započítá se i práce přes čas.

Hrubá mzda, na kterou vám v rozhodném období vznikl nárok za odvedenou práci (včetně přesčasů), se dělí počtem hodin. A výsledkem je průměrný hrubý hodinový výdělek.

Tento údaj se následně násobí vaší týdenní pracovní dobou (což může být například 40 hodin/týden nebo i jiná).

To celé se pak násobí průměrným počtem týdnů v měsíci (koeficient 4,348).

Výsledkem je pak průměrný hrubý měsíční výdělek. A z něj se běžným způsobem spočítá čistý výdělek (odečítá se sociální, zdravotní a daň).

Průměrný čistý výdělek je svým způsobem jenom určitý „virtuální“ údaj. Od skutečné čisté výplaty se může mírně lišit (může být o něco málo vyšší nebo i o něco málo nižší) – záleží na tom, co vám do daného období spadá.

Kalkulačku pro výpočet průměrného výdělku najdete zde

Kalkulačku pro výpočet podpory v nezaměstnanosti najdete zde