11 Hype

Výpočet podpory v nezaměstnanosti, se provádí na základě průměrného čistého měsíčního výdělku v posledním zaměstnání (pouze v některých případech, se podpora vypočítá na základě průměrné mzdy v ČR a je velmi nízká; u OSVČ se vychází z vyměřovacího základu pro sociální pojištění).

Bez ohledu na délku posledního zaměstnání (jestli to bylo 6 dní, 6 měsíců nebo 6 roků), se podpora počítá jen z tohoto posledního zaměstnání. A to, i když bylo ukončeno jen po několika dnech, ve zkušební době.

Máte pravdu v tom, že obvykle se výpočet podpory v nezaměstnanosti provádí na základě příjmu v zaměstnání za 3 měsíce (poslední ukončené kalendářní čtvrtletí).

Zákoník práce, podle které se řídí výpočet průměrného výdělku (pozor ale na to, že se nejedná o průměrnou čistou výplatu), ale současně stanovuje, že pokud zaměstnání trvalo kratší dobu, než celé kalendářní čtvrtletí, tak se průměr počítá z kratší doby.